• 01
 • 03
 • 02
 • 04

Interreg - spolupráce vinařských škol

 interreg

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika

V rámci Programu

Interreg V-A Rakousko – Česká republika

KPF 02-123

SPOLUPRÁCE VINAŘSKÝCH ŠKOL

Ve školním roce 2019/2020 byla naše škola úspěšná se žádostí o finanční podporu v rámci Programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika – Spolupráce vinařských škol.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo prohloubení a upevnění spolupráce Střední vinařské školy Valtice a Vyšší spolkové školy a spolkového úřadu pro vinařství a ovocnářství - Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg.

V projektu byla realizována výměna zkušeností v oblasti pěstování révy vinné a způsobu řezu v odlišných podmínkách a odborné praxe.

První uskutečněnou aktivitou bylo vzájemné setkání pedagogů obou škol spojené s výměnou zkušeností a postupů při výuce odborných předmětů na vinařských školách, které proběhlo v  Klosterneuburgu.

Následující společnou aktivitou byl odborný seminář na téma Sucho v krajině a jeho dopady na pěstování révy vinné, kdy v prostorách Střední vinařské školy Valtice vystoupili s přednáškami k dané problematice odborníci z České republiky a Rakouska.

Dalším cílem projektu bylo navázání spolupráce v odborném vzdělávání s jinými zemědělskými školami v České republice. Tato vize se naplnila realizací Mezinárodní soutěže studentů odborných škol v řezu révy vinné, kde si studenti poměřili své odborné znalosti a dovednosti.

Spolupráce mezi školami však uzavřením tohoto projektu nekončí.

Během vzájemného setkávání se domluvily výměnné pobyty studentů obou škol a zároveň byla zrealizována myšlenka výroby společného vína. Už ze samotného jména tohoto produktu vyplývá, jak velmi úspěšný byl tento projekt. Víno nese název Partnership.

Je nanejvýš patrné, že vzájemné propojení škol bude pokračovat i v příštích letech.

Brožura k projektu

 Napsali o nás:

Nový život

Vinařský obzor

Mikulovský zpravodaj

Vinař sadař

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit