• 04
 • 02
 • 01
 • 03

Projekt EU - Peníze školám

opvk logo

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Název projektu: EU – peníze školám
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.300
Datum zahájení projektu: 15.6.1012
Datum ukončení projektu: 14.6.2014
Celkový rozpočet projektu: 1 036 496,- Kč

Projekt řešil 9 šablon klíčových aktivit. Do projektu se zapojilo 17 pedagogických pracovníků, kteří při jeho realizaci odučilo 128 hodin individualizované výuky a vytvořilo 472 vzdělávacích digitálních učebních materiálů (DUM) . Skupina 3 žáků vykonala 10 dnů odborné praxe ve společnosti Vinné sklepy Valtice a.s., 1 učitel absolvoval metodický kurz výuky cizích jazyků.

Pro splnění požadovaných výstupů škola pořídila materiální vybavení ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti :

 • rozvoje čtenářské a informační gramotnost
 • zkvalitnění výuky cizích jazyků
 • podpora výuky prostřednictví ICT
 • praktické vyučování
 • rozvoj odborných kompetencí žáků
 • finanční gramotnost


V souladu se zadáváním veřejných zakázek byla vyhlášena 2 výběrová řízení na dodavatele materiálního vybavení školy.
Materiální vybavení školy pořízené z finančních prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost:

 • 12 ks datový projektor
 • 10 ks projekční tabule
 • 10 ks reproduktory
 • 10 ks notebook
 • 5 ks stolní PC
 • 5 ks monitor
 • 1 ks server
 • 1 ks velkoformátová LED televize
 • 1 ks tiskárna
 • 1 ks videomikroskop
 • 1 ks bezdrátové připojení Wi-Fi
 • 3 ks software/multilicence


Vytvořené digitální učební materiály DUM budou zveřejněny v databáze výstupů projektů OP VK: databaze.op-vk.cz

 

plakat EU

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit