• 01
 • 03
 • 04
 • 02

Přijímací řízení

Podávání přihlášek ke vzdělávání

Uchazeč je povinen předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke vzdělávání na střední škole nejpozději do 1. března 2022.

Na přihlášce mohou být uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. V přihlášce musí být správně uvedeno:

 • Název a adresa školy
 • Kód a název oboru vzdělání
 • Dále si uchazeč nechá v přihlášce potvrdit lékařem zdravotní způsobilost k absolvování zvoleného oboru. Bez tohoto potvrzení nemůže být žák ke vzdělávání přijat.
 • E-mailová adresa a telefoní číslo zákonného zástupce

Termíny školních přijímacích zkoušek pro 4. leté maturitní obory

1. termín: 12. dubna 2022

2. termín: 13. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří se nemohou dostavit v 1. termínu)

 Náhradní termíny:

1. termín: úterý 10. května 2022 v 8.30 hodin

2. termín: středa 11. května 2022 v 8.30 hodin

Uchazeči budou o termínu a organizaci jednotné přijímací zkoušky včas informováni emailem - nezapomeňte do přihláškly uvést e-mailovou adresu na zákonného zástupce.

Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách školy

29. 4. 2022

K JPZ je nutné dostavit se v dostatečném předstihu. Nezapomeňte přinést pozvánku k JPZ.

Doporučujeme pročíst Kritéria přijímacího řízení

Učňovské obory

Přijímací zkouška se nekoná (není nutná přítomnost uchazeče). Ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče podle kritérií přijímacího řízení.

Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách školy 22. 4. 2022

 Nabízené obory vzdělávání:

 • 41-42-M/01 Vinohradnictví 
 • 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství
 • 41-52-H/01 Zahradník/Zahradnice se zaměřením na vinohradnictví a vinařství
 • 66-51-H/01 Prodavač/Prodavačka se zaměřením na aranžování a prodej květin
 • 64-41-L/51  Podnikání - denní forma nástavbového vzdělávání 

Informace o přijímacím řízení

 • Kritéria přijímacího řízení zde
 • Vyhláška k přijímacímu řízení zde

Formuláře přihlášek

 • Přihláška denní forma zde
 • Přihláška nástavba zde
 • Vzor k vyplnění zde 

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023:

Kód oboru      

Název oboru

Délka

Forma

Počet přijímaných žáků

41-42-M/01

Vinohradnictví

  4

DE

45

41-41-M/01

Agropodnikání - vinařská turistika a sommelierství

  4

DE

30

41-52-H/01

Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

  3

DE

30

66-51-H/01

Prodavač se zaměřením na aranžování a prodej květin

  3

DE

15

64-41-L/51

Podnikání

  2

DENA

30

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin