• 02
 • 03
 • 01
 • 04

Vinařka, z.s.

Představujeme vám Spolek Vinařka, z. s., který zahájil svoji činnost ustavující členskou schůzí 22.1.2020. Je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem pedagogů, zákonných zástupců studentů Střední vinařské školy Valtice, příspěvkové organizace (dále SŠ) a přátel školy, kteří se chtějí podílet na rozvoji SŠ, vzdělávání, výchově a rozvoji studentů.

Účelem spolku je podpora činnosti SŠ, propagace výsledků práce této školy na veřejnosti a zajištění spolupráce a šíření osvěty v oblasti vzdělávacího a výchovného působení rodiny
a školy a dalších institucí, rozvoj zájmové činnosti studentů, financování vzdělávacích programů studentů a podpora při účasti na soutěžích.

Bližší informace zde

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit