• 04
 • 03
 • 02
 • 01

Centrum přírodovědného vzdělávání

image1.jpgimage2.jpg

Škola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Centrum přírodovědného vzdělávání" CZ.1.11/3.4.00/42.01620.

 

Centrum přírodovědného vzdělávání

Název operačního programu: ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo operačního programu: CZ.1.11

Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Číslo prioritní osy: 11.3

Číslo oblasti podpory: 11.3.4

Název oblasti podpory: Veřejné služby regionálního významu

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Název projektu: Centrum přírodovědného vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01620

Datum zahájení projektu: 01.01.2013 Datum ukončení projektu: 30.06.2015

Celkové náklady:  8 615 934,00

Dotace:                  8 615 934,00

Struční popis předmětu:

Předmětem projektu je vybudování střediska pro odbornou výuku v SOŠ vinařské a SOU zahradnickém ve Valticích, díky které dojde k vytvoření moderního prostředí pro poskytování praktické výuky a ke zkvalitnění odborné výuky. V současné době nedisponuje škola dostatečnými kapacitami v oblasti praktického vzdělávání a odborná výuka neodpovídá aktuálním nárokům na dovednosti absolventů při vstupu na trh práce. Praktická výuka s využitím moderních technologií je pro studenty nezbytná pro jejich úspěšné uplatnění v praxi. Realizací projektu dojde k obnově skleníků a vybudování laboratoří pro vinohradnické a zahradnické obory. V rámci projektu dojde také k nákupu technického vybavení laboratoří a traktoru se sklízečem a balíkovačem réví. Díky realizaci projektu dojde k využití teoretických poznatků v praxi a k zatraktivnění výuky. Výstupy projektu budou využity studenty oboru vinohradnictví, agropodnikání a prodavačka květin SOŠ a SOU Valtice, která je svého druhu jediná na Jižní Moravě.

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit