• 03
 • 01
 • 04
 • 02

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Učňovské obory

Přijímací řízení se koná v úterý 23. 4. 2019. Přijímací zkouška se nekoná (není nutná přítomnost uchazeče). Ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče podle kritérií přijímacího řízení. Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn 23. 4. 2019 na vývěsce a webových stránkách školy.

Maturitní obory

Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn 29. 4. 2019 na vývěsce a webových stránkách školy.

 

Podávání přihlášek ke vzdělávání

Uchazeč je povinen předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke vzdělávání na střední škole nejpozději do 1. března 2019.

Na přihlášce mohou být uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. V přihlášce musí být správně uvedeno:

 • Název a adresa školy
 • Kód a název oboru vzdělání
 • Dále si uchazeč nechá v přihlášce potvrdit lékařem zdravotní způsobilost k absolvování zvoleného oboru. Bez tohoto potvrzení nemůže být žák ke vzdělávání přijat.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (pro maturitní obory) 

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2019
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2019
 • Náhradní termín - 1. termín: pondělí 13. května 2019
 • Náhradní termín - 2. termín: úterý 14. května 2019

Nabízené obory vzdělávání:

 • 41-42-M/01 Vinohradnictví 
 • 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství
 • 41-52-H/01 Zahradník/Zahradnice se zaměřením na vinohradnictví a vinařství
 • 41-52-H/01 Zahradník/Zahradnice se zaměřením na floristiku
 • 66-51-H/01 Prodavač/Prodavačka se zaměřením na aranžování a prodej květin
 • 64-41-L/51 Podnikání - denní forma vzdělávání 

Informace o přijímacím řízení

 • Termíny k přijímacímu řízení zde
 • Kritéria přijímacího řízení  zde
 • Vyhláška k přijímacímu řízení zde

FORMULÁŘE AKTUÁLNÍCH VERZÍ PŘIHLÁŠEK:

 • Přihláška denní forma zde
 • Přihláška nástavba zde
 • Vzor k vyplnění zde 

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

Kód oboru

Název oboru

 Délka studia  

  Forma studia  

  Počet uchazečů

41-42-M/01 Vinohradnictví 4 DE 45

41-41-M/01

Agropodnikání - vinařská turistika a sommelierství

4 DE 15
41-52-H/01

Zahradník/Zahradnice se zaměřením na floristiku

3 DE 15
41-52-H/01

Zahradník/Zahradnice se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

3 DE 15
66-51-H/01 Prodavač/Prodavačka se zaměřením na aranžování a prodej květin 3 DE 15
64-41-L/51 Podnikání - denní forma 2 DENA 30

  

Odkaz na cvičné testy: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • Fax: 519 352 221
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin