• 02
 • 04
 • 01
 • 03

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Ivana Hřibová

Cíl: Přispívat k řešení speciálních otázek psychického a sociálního vývoje mládeže a napomáhat v přípravě mladých lidí pro život v dospělosti. 

Konzultační hodiny

Každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin

Tel. kontakt: +420 777 101 843

Zaměření

1. Mladí lidé – studenti:

a) pomoc při řešení různých problémů prospěchových a výchovných

 • pomoc studentům s dílčími či celkovými problémy, rozbor příčin selhání, pomoc při hledání vhodných technik učení a domácí přípravy
 • rozbor kázeňských problémů, hledaní příčin jejich výchovných problémů, vliv na další chování, řešit problémy záškoláctví
 • poradit dospívající mládeži v citových problémech, pomáhat řešit vztahy k rodičům, vrstevníkům, nadřízeným

b) profesionálně-poradenská činnost

 • poradenská pomoc studentům se zájmem o další vzdělání
 • poradenská pomoc při profesní reorientaci, tj. změně studijního oboru
 • karierní poradenství

2. Dospělí:

a) rodiče studentů

 • vést individuální pohovory s rodiči problémových studentů, hledat možnosti nápravy

b) pedagog. pracovníci

 • vzájemná koordinace činnosti

Výchovný poradce spolupracuje:

 • se studenty
 • s rodiči studentů
 • s třídními učiteli
 • s jednotlivými učiteli
 • s vychovateli
 • s protidrogovým preventistou
 • s pedagogickou psychologickou poradnou
 • s úřadem práce
 • s Policií ČR

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • Fax: 519 352 221
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin