• 02
 • 04
 • 01
 • 03

Adaptační kurz

 

Ve středu 2. 9. 2019 se tři třídy prvních ročníků vydaly se mnou, coby třídní učitelkou 1.AB, zdravotnicí a metodikem prevence, kolegou Jíchou – třídním 1.AA a kolegyní Marcinčákovou – třídní 1.PZ  na třídenní výjezdní adaptační pobyt.

Vyjeli jsme v devět ráno od školy autobusem. Cesta probíhala poklidně, bylo zřejmé, že se žáci mezi sebou ještě neznají. Na místě nás přivítalo krásné, teplé, slunečné počasí, stany a výborný oběd.

Po obědě se všech 46 žáků rozdělilo do svých tříd a začalo to pravé seznamování vedené lektory AZ Help, z. s. Již večer bylo zřejmé, že tento akt proběhl úspěšně, neb tváře všech zúčastněných byly krásně rozesmáté.

Po, mnohými, probdělé noci (někteří nemohli spát zimou – aktuálně byly 4 °C) nás opět přivítalo slunečné a teplé počasí. Po vysekání umrzlých jedinců ze spacáku proběhla nezbytná hygiena, snídaně a program mohl pokračovat.

Dopoledne ještě probíhalo pod taktovkou lektorů, kteří nás opustili po obědě. Po poledním klidu si každá třída vyrobila vlastní mandalu z přírodnin, a poté jsme se odebrali na kopec, kde se projevilo, jak kdo má skvělou paměť.  A večer hurá k taboráku! 

Následující noc již byla mnohem přijatelnější, neb většina z nás spala v přilehlé budově. 

Po snídani jsme se sbalili, v buse zhodnotili, že adaptační kurz se vyvedl (jediné, co se nelíbilo všem, byly nízké noční teploty) a vyrazili jsme k domovům.

Že se adaptační dny povedly, potvrzují přiložené fotografie. 

                                                                                                                                                             PhDr. Petra Manišová

 

ad

jidjidem1aam1aam1abm1pztab2tab5tab7 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin