SVISV

Agrolaboratoř

Agrolaboratoř Střední vinařské školy Valtice má již svou dlouholetou tradici. Své služby a zkušenosti nabízí výrobcům vína již od roku 2000. Laboratoř je vybavena moderními přístroji pro veškeré analýzy, které se provádí v souladu s přáním zákazníka v co nejkratší době a k jeho maximální spokojenosti. V červnu roku 2011 agrolaboratoř prošla kompletní modernizací.

Od 1. 11. 2011 je Agrolaboratoř  zkušební laboratoří  akreditovanou ČIA, tuto akreditaci Agrolaboratoř obhájila dne 5. 11. 2015 a i nadále zůstává akreditovanou zkušební laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 č. 642/2014 pro rozbor vína a hroznového moštu dle požadavků vinařského zákona §26 č. 321/2004 Sb, o vinohradnictví a vinařství pro zatřiďování vín. Viz osvědčení o akreditaci.

Laboratoř má i pověření SZPI k rozborům vín.

Prováděné rozbory

Analytický rozbor vína a hroznového moštu 

Analytický rozbor vína pro komisi V.O.C.

  • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
  • Stanovení skutečného alkoholu ve víně v %
  • Výpočet celkového alkoholu ve víně v %
  • Stanovení volného oxidu siřičitého ve víně v mg/l
  • Stanovení veškerého oxidu siřičitého ve víně v mg/l
  • Stanovení cukru ve víně množství glukózy,fruktózy a sacharózy v g/l
  • Stanovení redukujících látek v g/l
  • Stanovení těkavých kyselin ve víně jako kyselina octová v meq/l
  • Stanovení celkových kyselin ve víně jako kyselina vinná v g/l
  • Výpočet veškerého extraktu vína v g/l
  • Výpočet bezcukerného extraktu vína v g/l
  • Stanovení organických kyselin
  • Stanovení bílkovin ve víně
  • Stanovení železa ve víně
  • Stanovení pH vína

Analytický rozbor vína pro komisi SZPI

Rozbor vína pro státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí pro účely hodnocení a zatřiďování vín. Součástí rozborů je protokol o zkoušce.

Stanovení živin v půdě

Např.: stanovení uhličitanů, aktivní půdní reakce, stanovení výměnné půdní reakce a potřeba vápnění atd.

Rozbor vody

Např.: stanovení celkové tvrdosti vody, přechodné tvrdosti vody, stanovení chloridů, dusičnanů a železa ve vodě, stanovení pH.

Základní senzorické zkoušky

Agrolaboratoř organizuje také senzorické zkoušky I. stupně dle ČSN ISO 8586-1 pod záštitou Ministerstva zemědělství